A lokális marketing

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program cikksorozatának egyik korábbi, az online menedzseri tevékenységgel átaljában foglalkozó blokkjában viszonylag bőven foglalkoztunk a keresőoptimalizálási feladat bemutatásával (SEO).  Ennek a műveletegyüttesnek egyik specializált válfaja az úgynevezett lokális SEO, amely a lokális online marketing központi része.

             Ha szűken egy bizonyos cég lokális online marketingjéről beszélünk, akkor ez olyan marketingtevékenység, amelynek eszközei, eszközhasználata a keresletet –  pontosabban az internetes keresés formáját öltő keresletet – valamely helyi vállalkozás,  vállalkozási hely felé igyekszik terelni, keresletvonzást generálva a helyrajzi pont kínálata számára, vagy továbberősítve a meglévő vonzást. Azonban egy adott körzetben a vállalkozások szándékai jelentős részben összekapcsolódnak – például egy étteremnek és egy hozzá közeli szakboltnak és javítótelepnek közös forgalmi érdeke segíteni a keresés szűkebb körzetekhez kötött módját, legyen minél gördülékenyebb, kényelmesebb a helyhez kapcsolódó tartalmak fellelése – és ezt a társult törekvésüket, helyi adatbázisok képződését is lokális marketingnek nevezzük.   Amikor egy helyrajzi pont üzleti elnevezése felkerül már a Google Mapre is, e pont térképi szereplésére sok, a helytől távol levő (akár interkontinentális utazást tervező) internethasználó figyelme is ráirányulhat, ám a lokális marketingben tipikusabb a földrajzi közelségben kereső felhasználókra fókuszálás. Mindenesetre alapfeltétel nemcsak úgy-ahogy lehetővé tenni, hanem nagyban megkönnyíteni a helyhez köthető, illetve helyi célok figyelembevételével zajló keresést. A felhasználói szempontok alapos marketinges ismeretében kidolgozott kategóriarendszerre van szükség ahhoz, hogy a felhasználó huzamos kattintási kedvvel válasszon magának egy adott körzetre szorítkozó keresés tárgyi elágazásai közül, majd akár valamely meghatározott nyitvatartási kritérium szerint, akár más opcióval keressen tovább.

            Ami az egyes vállalkozások marketingeseit illeti, természetesen a Google-on kívül a helyi adatbázisokban is tanácsos megindítanuk a SEO-folyamatot, miközben utána kell nézniük további olyan felületeknek, amelyekre a cég célcsoportjába tartozók közül már sokan rákaptak,  vagy amelyekre rákaphatnak.

Ha mondjuk szállodamarketingről van szó, akkor fontos lehet a felkerülés a mégoly széles tér-áttekintésű Tripadvisorra, figyelembe véve persze azt, hogy a Tripadvisoron független véleményezések, értékelések is olvashatók. Kulcsszavak kutatására és alkalmazására is szükség van, például a tájék, a környék látnivalóinak témakörében, hogy annak, aki az online térben ezekre keres rá, még abban a percben szeme elé keveredhessen akár a mi szállodánk neve-címe is. Ha a hotel belső tereiről (és esetenként parkjáról, teraszairól) virtuális sétára módot adó felvétel készül és kerül fel az internetre, ez a többlet (néhány feltételtől függően) ugrásszerű előmenetelt is hozhat SEO-szempontból.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Online marketing – a keresőmarketing (SEM) és megtérülése (ROI)

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatában külön blokkban foglalkozunk az online menedzseri tevékenységgel; ennek az íráscsoportnak most – amikor újabb cikkben időzünk a keresőoptimalizálás témájánál – még csak a feléhez közeledünk.

             A Search Engine Marketing (SEM) fogalmát kétféleképp szokás értelmezni. Az egyik értelmezés szerint olyannyira átfogó kifejezés ez, hogy  már-már az „online marketing” szinonimája, így az előző cikkünkben tárgyalt, hosszú távú sikert építő („fehérkalapos”) keresőoptimalizálást (a SEO-t) éppúgy a SEM vonatkozási körén belül találjuk, mint a „feketekalapos” trükköket.  Gyakorlatilag azonban elterjedt egy másik szóhasználati szokás: akkor mondani SEO helyett SEM-et („keresőoptimalizálás” helyett „keresőmarketinget”), amikor a gyors siker célzata a meghatározó. Nem föltétlenül csak a tipikus „feketekalapos” fogások alkalmazása jön itt szóba; határesetet képez például egy-egy weblap keresőmotoros helyezésének fizetős, hirtelen feljavítása (paid inclusion).  Nem az összes keresőmotor ad erre lehetőséget, de a Yahoo-n – például éves díjért; egyéb fizetésmód is választható – meg lehet vásárolni ilyen-olyan időtartamra a találati lista felső régiójában történő weblap-megjelenést.    Ha a fizető fél szándékai alapvetően korrektek, akkor nyilván bízik vállalkozása hosszabb távú életképességében, és csak időt kíván megtakarítani: le kívánja rövidíteni az érdemi bizonyítás „előjátékait”. De épp ebben az esetben mindenképp kockázatos számára az ilyen marketinglépés. Hiszen költségvetésének marketing-rovata könnyen lenullázódhat anélkül, hogy a fizetett változásnak azonnal tényleges érdemi eredménye mutatkoznék, míg ha folyamatszerűen vívott volna ki viszonylag kedvező helyezést, akkor az már különösebb költség nélkül javult volna tovább.  A paid inclusion megtérülése egyáltalán nem lehetetlen, de erősen feltételes: nem nélkülözheti például annak kiszámítását, hogy az akcióig a cég utolsó évében egy-egy ügyfélszerzésre átaljában mekkora költség esett, és hogy átaljában egy-egy ügyfél mekkora bevételt hozott (ROI: Return of Investment, azaz: befektetés-megtérülés, a nettó nyereségnek a befektetéshez viszonyított arányszáma).

             A ROI-t nézhetjük a teljes költség szerint (pl. gyártás vagy szolgáltatói ügylet + Google Ads-hirdetések), de nézhetjük külön a hirdetésekre történő ráfordítás szerint is. Mondjuk, az egyik kampány nyomán   a termék-előállítás, ügylet-bekerülés   és az   értékesítés összköltségének minden ezer forintjára ezerötszáz forint eladási bevétel jut, itt a ROI 50%.  A gyártási költség és a hirdetési ráfordítás arányát is mérve két különböző kampány sikeressége átszámítható egymásra, így kitűnik, melyik kampányunk teljesített jobban: melyikre érdemesebb tovább áldozni az időszakos költségkeretből – illetve, elemzéssel az is kitűnhet, miként lenne javítható a szerényebb hozadékú kampány. A ROI fontos összetevője a konverziómérési eredmény. Minden vásárlás konverzió, de a konverziók többsége nem vásárlás. Ha a konverziók megvalósulására és a konverziószám emelésére fordított összegnél az értékesítési bevétel nagyobbnak bizonyul, úgy megérte a Google Ads-befektetés, hisz az árban mindenféle költségünk bennefoglaltatik.

 

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa
Mélylink

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

Online marketing – a keresőoptimalizálás (SEO)

StartMa markekting és vállalkozásOA StartMa program hosszú marketinges cikksorozata keretében ez a negyedik írásunk, amióta az online menedzserség birodalmának feltérképezésére indultunk. Most jött el az ideje rátérnünk az egyes meghatározott részterületek, marketinges foglalatosságok ismertetésére.

             A keresőmotor-optimalizálás, vagyis az angol szakmai nevén Search Engine Optimization-ként ismert marketing-tevékenység arra irányul, hogy egy adott vállalkozás weboldala (pontosabban website-ja, webhelye) vagy bármi egyéb olyan online anyag, amely az illető vállalkozáshoz (vagy ehhez is) kapcsolódik, lehetőség szerint minél inkább szembetűnjön az interneten. Az internetezések zöme akár országosan, akár világszerte az internetes kereső használatával veszi kezdetét. Ha egy rövid keresőszó beírásakor a mi cégünk anyagai is szerepelnek a találatok közt, de csak elszóródva lelhetők fel az 5. keresőoldal és a 15. közt, vagy ha (a pontos cégnevet leszámítva) egyik keresőszónál sem szerepelnek a 4. keresőoldalnál előbb, akkor nyilván rossz pozícióban vagyunk online szempontból. Hiszen egy-egy adott keresőszónál csak igen kevesek, és igen ritkán vizsgálnak meg háromnál több keresőoldalt – hisz legtöbbször kettőt sem néznek meg, bár lehet olyan is a keresőszó, és az érdeklődés jellege, hogy a beíró öt oldalon is túlmegy a kutakodásban. A Google keresőmotorján – vagy a világban még népszerű Yahoo-n, Bingen – csak a pontos cégnév esetén garantált az első felugró keresőoldalon (annak is az elején) szereplés. A feladat éppen az, hogy másféle beírások, kulcsszavak esetén is az első oldalon, vagy alig hátrébb mutatkozzanak az anyagaink. Az előbbre rukkolás önmagát is hajtani kezdi, mert a jobb pozíció több rákattintást hoz, ez a többlet pedig valamivel még jobb pozíciót. Az optimalizációs folyamatban a weblap designja is számít, mert nem mindegy, hogy minden látogatója csak átfutja a weblapot, vagy többen is akadnak olyanok, akik „rákapnak”.  Legfontosabb azonban a keresőbarát weblap-tagolás, -szövegezés, az információ-bőség ugyanilyen rendezettsége, illetve a link-építés nem széteső gazdagsága.

             A Google automatizált feltérképező szoftvere – a Googlebot –  nonstop internet-feltérképezést végző robot, amely weboldalak milliárdjainak tározását bővíti felfedezett újabb és frissített weboldalak milliárdjaival. Linkeket követ, webhelytérképeket olvas, és egyéb módokon is kutakodik, így keresi meg a Google indexében még nem szereplő internetes oldalakat. Lekéri, beolvassa és indexbejegyzéssel látja el („indexeli”) ezeket; a tározóbejegyzés az adott oldal tartalmát és helyét (URL-jét) tartalmazza.  Mégis előfordulhat, hogy az a létező weblap, amelyet mielőbb a Google indexáltjai közt kívánunk látni, a létesítés után napok sorával sem jelenik meg ott. Ellenőrizni kell, hogy netes házirendjeinkbe nem iktatódott-e be feltérképezési tiltás, ha nem, a Google a feltérképezés során is észlelhet olyan hibát, hogy eláll az indexeléstől, illetve előfordul, hogy a webhely kialakításának valamely mozzanata megnehezíti a feltérképezést. Ha új a webhely, arra is gondolni kell, hogy észleléséhez még túl kevés a más webhelyekről rá mutató hivatkozás.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa
Mélylink

(X)
Széchenyi 2020 EU logo